Πιέζουν για νομοσχέδιο μείωσης ΦΠΑ για πρώτη κατοικία

Πιέσεις σε σχέση με την καθυστέρηση που παρατηρείται στην κατάθεση νομοσχεδίου για τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στο 5% από 19% για την αγορά οικοπέδου που αφορά ανέγερση πρώτης κατοικίας,…

Our LLC is seeking to recruit a litigation lawyer with the following qualifications: Member of the Cyprus Bar Association with 3 years minimum experience in litigation, commercial law and property…

(Русский) ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών & Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνει ότι, κατά την τελευταία εναρμόνιση του περί Εταιρειών Νόμου (Ν97(Ι)/2016), με την Ευρωπαϊκή Λογιστική Οδηγία 2013/34/ΕΕ, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ — ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνει ότι από αύριο 17 Νοεμβρίου 2016 οι πληρωμές του Ετήσιου Τέλους…

A.Χατζηγιάννης: Η ναυτιλία δίνει δεύτερη ευκαιρία στην οικονομία και στη χώρα

Λευκωσία: Η μεγαλύτερη πρόκληση για την κυπριακή ναυτιλία είναι να εκμεταλλευτούμε σωστά και έγκαιρα τη συγκυρία ώστε να προσελκύσουμε εφοπλιστές για να βάλουμε στέρεες βάσεις στην ανάπτυξη ναυτιλιακού κέντρου, τονίζει…

Μείωση του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας

Τη μείωση του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας στο μισό τοις χιλίοις από ένα τοις χιλίοις που είχε αρχικά προταθεί και ταυτόχρονα πλήρη κατάργηση του δημοτικού και κοινοτικού τέλους επί της ακίνητης…

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης μας ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου, 2015 «Διαδικασία Διαγραφής Εταιρειών για μη Καταχώρηση Ετήσιων Εκθέσεων» το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών & Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνει νέα παράταση υποβολής των οφειλομένων ετήσιων εκθέσεων…

ВАЖНОE СООБЩЕНИЕ : ИММИГРАЦИОННЫE РАЗРЕШЕНИЯ ИΧ РОДСТВЕННИΚΑΜ ВЛАДЕЛЬЦАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ — 02/02/2016

Отдел регистрации актов гражданского состояния и миграции (CRMD) объявляет, что в понедельник, 8.2.2016, статья 18ΦΖ (7) Закона об иностранцах и иммиграции (Cap.105), а также статьи 4 об иностранцах и иммиграции…

IMPORTANT ANNOUNCEMENT FOR: IMMIGRATION PERMITS AND FAMILY MEMBERS OF HOLDERS OF INTERNATIONAL PROTECTION — 02/02/2016

The Civil Registry and Migration Department (CRMD) announces that on Monday, 8.2.2016,article 18ΦΖ(7) of the Aliens and Immigration Law (Cap.105) as well as article 4 of the Aliens and Immigration…