Νέα παράταση του Υπουργού Εσωτερικών για τα Σωματεία

Την 27η Αυγούστου 2020 οι Έφοροι Εγγραφής Σωματείων και Ιδρυμάτων δημοσίευσαν πίνακα που περιλαμβάνει τα σωματεία, ιδρύματα και λέσχες τα οποία δεν υπέβαλαν έγκαιρα τα απαιτούμενα έγγραφα ως προς το…

COVID-19 Και Μείωση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Με την κήρυξη της πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19) από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η Κυπριακή Δημοκρατία έλαβε αυστηρά μέτρα για την καταπολέμηση της εξάπλωσής του στη χώρα μας, ενώ η…

Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας: Αντικαθίστανται πλήρως από καινούριους, σύγχρονους Θεσμούς

Πλήρη αντικατάσταση των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας με νέους, σύγχρονους Θεσμούς προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γιώργος Σαββίδης. Ο κ. Σαββίδης συμμετείχε στις 12.2.2020 στην εναρκτήρια συνάντηση με τους εμπειρογνώμονες από…

Τροποποίηση της Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νομοθεσίας – Προθεσμία για τροποποίηση καταστατικών υφισταμένων Σωματείων

Με τον Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του 2017, όπως έχει τροποποιηθεί (στο εξής «ο Νόμος»), καταργούνται ο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμος του 1972 και…