Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας: Αντικαθίστανται πλήρως από καινούριους, σύγχρονους Θεσμούς

Πλήρη αντικατάσταση των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας με νέους, σύγχρονους Θεσμούς προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γιώργος Σαββίδης. Ο κ. Σαββίδης συμμετείχε στις 12.2.2020 στην εναρκτήρια συνάντηση με τους εμπειρογνώμονες από…

Πιέζουν για νομοσχέδιο μείωσης ΦΠΑ για πρώτη κατοικία

Πιέσεις σε σχέση με την καθυστέρηση που παρατηρείται στην κατάθεση νομοσχεδίου για τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στο 5% από 19% για την αγορά οικοπέδου που αφορά ανέγερση πρώτης κατοικίας,…

Our LLC is seeking to recruit a litigation lawyer with the following qualifications: Member of the Cyprus Bar Association with 3 years minimum experience in litigation, commercial law and property…

ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών & Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνει ότι, κατά την τελευταία εναρμόνιση του περί Εταιρειών Νόμου (Ν97(Ι)/2016), με την Ευρωπαϊκή Λογιστική Οδηγία 2013/34/ΕΕ, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της…