(Русский) ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών & Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνει ότι, κατά την τελευταία εναρμόνιση του περί Εταιρειών Νόμου (Ν97(Ι)/2016), με την Ευρωπαϊκή Λογιστική Οδηγία 2013/34/ΕΕ, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της…