Τροποποίηση της Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νομοθεσίας – Προθεσμία για τροποποίηση καταστατικών υφισταμένων Σωματείων

Με τον Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του 2017, όπως έχει τροποποιηθεί (στο εξής «ο Νόμος»), καταργούνται ο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμος του 1972 και…

Πιέζουν για νομοσχέδιο μείωσης ΦΠΑ για πρώτη κατοικία

Πιέσεις σε σχέση με την καθυστέρηση που παρατηρείται στην κατάθεση νομοσχεδίου για τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στο 5% από 19% για την αγορά οικοπέδου που αφορά ανέγερση πρώτης κατοικίας,…

Εγγραφή Εταιρείας Μελετών

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) θεωρείται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οποίο εξυπηρετεί, καταρτίζει, αδειοδοτεί και εκπροσωπεί στη Δημοκρατία και στο εξωτερικό τους ασκούντες επαγγελματίες αλλά και Εταιρείες Μελετών…

Ανακοίνωση Διαδικασία, διαγραφής εταιρειών για μη καταχώρηση ετήσιων εκθέσεων

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης μας ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου, 2015 «Διαδικασία Διαγραφής Εταιρειών για μη Καταχώρηση Ετήσιων Εκθέσεων» το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών & Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνει νέα παράταση υποβολής των οφειλομένων ετήσιων εκθέσεων…