ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ — ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνει ότι από αύριο 17 Νοεμβρίου 2016 οι πληρωμές του Ετήσιου Τέλους των τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350) για όλα τα έτη θα γίνονται από την ιστοσελίδα του Τμήματοςwww.mcit.gov.cy/drcor και από τα Ταμεία του Τμήματος.

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ16 Νοεμβρίου 2016