Ανακοίνωση Διαδικασία, διαγραφής εταιρειών για μη καταχώρηση ετήσιων εκθέσεων

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης μας ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου, 2015 «Διαδικασία Διαγραφής Εταιρειών για μη Καταχώρηση Ετήσιων Εκθέσεων» το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών & Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνει νέα παράταση υποβολής των οφειλομένων ετήσιων εκθέσεων με τις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις μέχρι και την31/10/2016 αντί της 31/03/2016.

Διευκρινίζεται ότι αφού παρέλθει η προθεσμία αυτή, όσες εταιρείες δεν συμμορφωθούν θα διαγραφούν από το Μητρώο Εταιρειών χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση.

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ